فرم دعوت به همکاری

استخدام مدیر مارکتینگ و بازاریابی

استخدام بازاریاب حرفه ای

استخدام مسئول فروش

استخدام مشاور فروش و تبلیغات

استخدام واحد پاسخگوئی ( call center ) فروش (خانم )

استخدام کارشناس روابط عمومی

استخدام مسئول دفتر

استخدام کارشناس مدیر پروژه

استخدام کمپین نویس رشته های بازاریابی و تبلیغات

استخدام كارشناس مديريت شبكه هاي اجتماعي

اطلاعات شخصي

مرد زن
مجرد متاهل

اطلاعات تحصيلي

اطلاعات تماس

دوره هاي آموزشي

توانايي هاي عمومي

سوابق شغلي

ساير اطلاعات