بازیکن سابق استقلال در فست کلیک

۱۱ آبان ۱۳۹۵ بازیکن سابق استقلال در فست کلیک

احمد نعمت الهی بازیکن اسبق تیم ...

احمد نعمت الهی بازیکن اسبق تیم پر افتخار استقلال از ورزشی بودن مجموعه فست کلیک ابراز خرسندی کرد و با جلسه ایی که با مدیران مجموعه فست کلیک برگزار شد از راهکارهای ایشان برای هر چه پویاتر کردن ورزش در کارمندان فست کلیک استفاده شد.