حضور امیر مهدی ژوله !!!!؟؟؟؟

۱۱ آبان ۱۳۹۵ حضور امیر مهدی ژوله !!!!؟؟؟؟

امیر مهدی ژوله طنز پرداز طناز این روزهای صنعت استند آپ کمدی با حضور خود در مجموعه فست کلیک مورد استقبال گرم مدیران این مجموعه قرار گرفت .این ملاقات نوید های خوبی را برای خدمت هر چه بیشتر به جامعه هنر یه همراه داشت .