نوآوری فست کلیک در روز پزشک

۱۱ آبان ۱۳۹۵ نوآوری فست کلیک در روز پزشک

تقدیر جهانی از جامعه بزرگ پزشکی ...

در روز پزشک از طرف مدیریت محترم فست کلیک از تعدادی  پزشگان بزرگ ایران که با ما همکاری داشتند با ارسال هدایایی قدردانی شد و با اکران بنرهای تبریک در سایتهای تابناک،باشگاه خبرنگاران جوان،خبرگزاری مهر،سایت الف،سایت انتخاب و... خواستیم تا ارادت فست کلیک را به پزشکان محترم اعلام داریم ..