هم قلم روزت مبارک

۱۱ آبان ۱۳۹۵ هم قلم روزت مبارک

قلم زدنت، قدم زدن در سرزمین زیبای آرمان هاست و پرگشودن تا قاف.

یادمان باشد برای رسییدن به قاف حقیقت آرمان ها باید سیمرغ شویم تا پرگشودنمان ، رسیدن باشد. 

تبریک روز خبرنگار توسط شرکت فست کلیک با اکران بنر در تمامی خبرگزاری های بزرگ ایران به امید آنکه  تقدیری باشد  از تلاشهای بی شائبه آنها در زیر سایه پرچم خوش رنگ این مرز و بوم و انگیزه ایی باشد برای آینده ایی روشن در این رشته پر رنج و هراس.

 هم قلم روزت مبارک