تبلیغات کلیکی

تبلیغات کلیکی

تبلیغات کلیکی یا همان Pay Per Click به معنای “پرداخت در ازای کلیک” میباشد. در این نوع تبلیغات، با نمایش بنر در رسانه های پر مخاطب و هدفمند تبلیغ دهنده بنا به تعداد دفعاتی که مخاطبان روی بنر کلیک کرده اند هزینه تبلیغات را پرداخت می کند.

تبلیغات کلیکی یا همان Pay Per Click به معنای “پرداخت در ازای کلیک” میباشد. در این نوع تبلیغات، با نمایش بنر در رسانه های پر مخاطب و هدفمند تبلیغ دهنده بنا به تعداد دفعاتی که مخاطبان روی بنر کلیک کرده اند هزینه تبلیغات را پرداخت می کند.