آژانس مسافرتی قصر شیرین

۱ آبان ۱۳۹۵ آژانس مسافرتی قصر شیرین

در آژانس های گردشگری کیفیت و مشتری مداری و ارائه خدمات درست و نحوه برخورد با مشتری از ویژگی های مهم هر آژانس محسوب می شود و آن آژانس گردشگری را نسبت به سایر رقبا متمایز می کند. بنده به عنوان مدیر آژانس گردشگری قصر شیرین بسیار خوشحال هستم که مشاور تبلیغاتی من شرکت فست کلیک می باشد زیرا به تمام اصولی که در یک آژانس گردشگری باسد وجود داشته باشد من در این شرکت تبلیغاتی دیدم و همواره همرام و همیار ما بوده اند.