موسسه تبلیغاتی جانوسپار

۴ آبان ۱۳۹۵ موسسه تبلیغاتی جانوسپار

موسسه تبليغاتي جانوسپار از شركت فست کلیک در خصوص ارايه خدمات متنوع ديجيتال، سرعت ارايه خدمات، همكاري مشترك با اين موسسه در خصوص كمپين هاي ديجيتال مشتريان، برخورد درست پرسنل ، رضایت کامل را داشته و از آن مجموعه بابت این همکاری فیمابین تشکر می کند .

با تشکر 
 
دامون یوسفی 
مدیر بازاریابی و فروش